PC Radno Mesto

Usluga „PC Radno Mesto“  podrazumeva isporuku računara i računarske opreme, vršenje usluga instalacije, podešavanja i puštanja u rad predmetnih dobara, njihovo održavanje za vreme trajanja ugovora na lokaciji Korisnika i isporuku softvera .

Komponente usluge PC Radno Mesto:

 • Korišćenje računarske opreme na lokaciji korisnika u periodu od 24/36 meseci ;
 • Legalnost Korisnika po pitanju operativnog sistema;
 • Besplatnu isporuku i podešavanje za rad računara koji su predmet usluge u okviru postojećeg informacionog sistema;
 • Zamensku opremu u slučaju otkaza nekog od računara koji su predmet usluge;
 • Brz odziv – rešenje problema u roku od maksimalno 24h;
 • Mogućnost dodavanja novih računara uz zaključivanje Aneksa ugovora;
 • Mogućnost zamene opreme novom nakon isteka ugovora, uz novi ugovor;
 • Sophos Endpoint Protection Advanced – instalacija Cloud antivirus rešenja na kojima ne postoji ili nije legalan antivirus program;
 • Konfigurisanje Sophos Central portala;
 • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije za omogućavanje daljinskog održavanja računara, nadzor nad Sophos cloud portalima i kreiranje novih korisnika, intervencije po uočenim događajima kao i po pozivu za servise koji se mogu daljinski održavati;
 • Trenutna telefonska podrška – postoji dežurno lice u svakom momentu
 • Redovno mesečno izveštavanje tehnčike podrške o daljinskim intervencijama