Domain Security Service

Usluga „Domain Security Service“ podrazumeva isporuku serverskih računarskih konfiguracija i vršenje usluga instalacije, podešavanja i puštanja u rad predmetnih dobara, njihovo održavanje za vreme trajanja ugovora na lokaciji Korisnika, kao i isporuku softvera.

Komponente usluge Domain Security Service:

 • Korišćenje računarske opreme na lokaciji Korisnika u periodu od 36 meseci;
 • Usluga korišćenja servera sa pripadajućom serverskom licencom;
 • Prostor za Backup na Microsoft Azure platformi;
 • Besplatnu isporuku i podešavanje za rad servera, koji su predmet usluge u okviru postojećeg informacionog sistema;
 • Legalnost Korisnika po pitanju operativnog sistema;
 • Zamensku opremu u slučaju otkaza nekog servera, koji su predmet usluge;
 • Brz odziv – rešenje problema u roku od maksimalno 24h;
 • Mogućnost dodavanja novih dobara i usluga, uz zaključivanje Aneksa ugovora;
 • Mogućnost zamene opreme novom nakon isteka ugovora, uz novi ugovor;
 • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije za omogućavanje daljinskog održavanja servera/dobara
 • Trenutna telefonska podrška – postoji dežurno lice u svakom momentu
 • Redovno mesečno izveštavanje tehnčike podrške o daljinskim intervencijama