Aktivni nadzor

U vreme kada poslovanje više nego ikada zahteva mobilnost i dostupnost posredstvom interneta, prosto se nameće potreba da poneki IT resursi imaju neprekidan rad i pristup internetu.

Nadziranje i održavanje sistema je potrebno optimizovati tako da ono bude u skladu sa tim, dakle omogućiti konstantni monitoring sistema sa udaljene lokacije bez potrebe za resursima koji su interni (ljudski i materijalni) u nekom poslovnom procesu.

Za ovu vrstu usluge potrebni su ne tako veliki resursi i ulaganja, a sa druge strane dobija se brže i efikasnije održavanje u odnosu na klasično održavanje gde se intervencije vrše tek nakon što se problem desi, ili pak, gde se nadzor vrši periodično ili metodom slučajnog uzorkovanja.

Usluga koja podrazumeva aktivno nadziranje i proaktivno delovanje na alarme koji podržavaju uređaje sa SNMP zasnovane na:

  • Microsoft Windows (klijent/server);
  • Linux / Unix platforme;
  • Aktivna mrežna oprema;
  • Periferna mrežna oprema.

Pristup nadzoru je moguć na nekoliko načina:

  • Klijentska aplikacija;
  • Android aplikacija;
  • IOS aplikacija
  • Web browser.

Sva upozorenja u vidu alarma sa vizuelnim identifikatorima alarmiraju našu tehničku podršku u nekoliko nivoa u zavisnosti od stepena eskalacije na uređaju odnosno sistemu koji je pod monitoringom.

Sistem dojave je skalabilan i on može da se prilagodi potrebama klijenta (mail, sms, osoba zadužena za održavanje itd.)